Instalatorstwo Elektryczne Poznań

Poznański elektryk od napraw i montażu instalacji elektrycznych

Jak czytać projekty elektryczne objaśniające zasilanie gniazd w domu jednorodzinnym, czy oświetlenia domowego? Co oznaczają poszczególne symbole na schematach? Wszystkiego dowiesz się poniżej.

Jak czytać projekty elektryczne

oznaczenie symboli instalacji oświetleniowej

W projektach elektrycznych najczęściej wykonywanych - mieszkaniowych, biurowych czy domów jednorodzinnych bardzo często spotkamy się z oznaczeniami instalacji oświetlenia. Na rysunku powyżej widoczne są oznaczenia wyłącznika uniwersalnego, zwanego również pojedynczym. Tego typu wyłączniki charakteryzują się pojedynczym klawiszem, za pomocą którego wysterujemy tylko jedną grupę oświetlenia (lub jedną lampę).

Jak czytać schematy elektryczne

źródło: www.elekctriclight.com.pl

źródło grafiki: www.elekctriclight.com.pl

Przeglądając schematy instalacji elektrycznej w domu możemy spotkać się z kilkoma sposobami tworzenia schematów rozdzielnic elektrycznych. Pierwszym, najnowocześniejszym sposobem jest schemat wielokreskowy z wykorzystaniem grafik urządzeń wykonawaczych zainstalowanych w rozdzielni elektrycznej - wyłączników nadmiarowo - prądowych, różnicowo - prądowych, zabezpieczeń przepięciowych, wyłącznika głównego, czy kontrolek faz. Osoba czytająca tego typu schemat powinna wiedzieć jak wyglądają poszczególne elementy wykonawcze instalacji elektrycznej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osoby chcącej dowiedzieć się w jaki sposób została połączona gotowa instalacja (rozdzielnia) elektryczna.

prosty schemat instalacji elektrycznej

W górnej części zdjęcia wyróżniono symbol wyłącznika seryjnego. Przy pomocy tego wyłącznika możemy rozdzielić instalację oświetlenia w pokoju i wydzielić dwie grupy oświetlenia. Drugą funkcjonalnością jest możliwość "zapalania lampy w połowie lub w całości". O tym jak będzie sterowane oświetlenie decyduje sposób wykonania instalacji elektrycznej a nie sam wyłącznik, który jest tylko urządzeniem wykonawczym. Symbole tych wyłączników są ustandaryzowane i rzadko występują inne oznaczenia tych elementów instalacji elektrycznej.

oznaczenie wyłącznika schodowego zmiennego

Bardzo często w domach i mieszkaniach znajduje zastosowanie wyłącznik zmienny, inaczej zwany schodowym od miejsca zastosowania, ponieważ tego typu wyłączniki elektryczne montuje się na schodach lub w korytarzach by "tu włączyć, a tam wyłączyć".

Oznaczenia i symbole wyłączników w projektach elektrycznych

Włącznik / Wyłącznik krzyżowy

oznaczenie wyłącznika krzyżowego w instalacji

Symbol wyłącznika krzyżowego może kojarzyć się z jego nazwą. Jest to najdroższy wyłącznik w asortymencie osprzętu elektrycznego. Występuje także w wersji wyłącznika podwójnego krzyżowego. To jakby dwa wyłączniki krzyżowe upakowane w jeden, po to by zaoszczędzić miejsce i móc zamontować w jednej puszce podtynkowej. Wyłączniki krzyżowe stosowane są pomiędzy dwoma wyłącznikami zmiennymi. Np. jak w sytuacji na grafice, kiedy pomieszczenie posiada troje drzwi. W tym przypadku przy drzwiach umieszczonych po środku montujemy wyłącznik krzyżowy, natomiast przy reszcie drzwi wyłączniki schodowe.

Oznaczenia i symbole lamp / opraw elektrycznych w projektach

oznaczenie lampy elektrycznej

Tak przyjęto oznaczać oprawy elektryczne na projektach elektrycznych.

oznaczenie niestandardowe oznaczenie lampy

Jednak w rzeczywistości oprawy, zwane potocznie lampami oznaczane są w różny sposób. Normy dopuszczają oznaczanie opraw różnymi symbolami pod warunkiem załączenia legendy opisującej wszystkie oznaczenia.

oznaczenie opraw awaryjnych rastrowych ewakuacyjnych

Oprawy ewakucyjne, kierunkowe, jak i inne oprawy użytkowe powinny być oznaczane w taki sposób by bez wglądu w legendę domyślić się typu oprawy oświetleniowej.

Oznaczenia i symbole gniazd elektrycznych

Gniazda elektryczne 230V / RTV / UTP / inne

oznaczenie gniazd elektrycznych

Gniazda elektryczne wtykowe oznaczane s± przez symbole jak na grafice. Gniazda innego typu, takie jak: gniazda UTP - do pod³±czenia internetu, antenowe - do pod³±czenia telewizji, kablówki (w tym tak¿e internetu), czy telefoniczne coraz rzadziej spotykane oznaczane s± w podobny sposób, jednak z dodatkowym opisem, typu "RTV", "KOM", "UTP", lub lekko zmiennionym kszta³tem / kolorem.

Przyczytaj więcej o instalacjach elektrycznych, klikając tutaj.